<< <  Prosinec 2017  > >>
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ODDĚLENÍ STRATEGIE A KVALITY

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5224
 • 545 13 5264
 • email: osk@mendelu.cz
 • web: osk.mendelu.cz

Centralizované rozvojové projekty pro rok 2018


Úspěšné projekty

Seznam úspěšných projektů, které budou vybrány k realizaci a zafinancovány MŠMT bude uveřejněn po 15. lednu 2018.


Seznam podaných projektů za MENDELU:

 Seznam podaných projektů


Podané projekty

projekty do limitu 3 za vysokou školu (spolupráce 2 - 17 vysokých škol):

 • Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella (řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)
 • Vytvoření metodiky ověřování funkčnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality s využitím synergického potenciálu společného meziuniverzitního týmu expertů (řešitel: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.)
 • The City of Brno - 100+ Years of Excellence in Univerzity Education (řešitel: Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.)

projekty 18+:

 • Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů (PILZ) (řešitel: Ing. Bohdana Čechová)
 • Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol (řešitel: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.)
 • Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia (řešitel: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.)
 • DPP!!! VŠ - Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!! (řešitel: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.)
 • Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství (Mgr. et Mgr. Jiří Pokorný)
 • Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 (Ing. Aleš Vincenc)

Příprava

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

 • V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;

b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;

c) mezinárodní spolupráce VVŠ (mimo aktivity podporované z ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, v rámci Rozpočtového okruhu IV: Mezinárodní spolupráce a ostatní);

d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost;

e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;

f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

 • V rámci programu se univerzita může zapojit max. do tří rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.
 • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

 • 31. 8. 2017 - předložení záměrů CRP obsahujících stručnou anotaci projektu a identifikaci potenciálních partnerských VŠ elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 8. 9. 2017 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 2. 10. 2017 - rozhodnutí o výběru projektů.
 • 13. 10. 2017 - zpracování kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři a jeho odevzdání v elektronické a tištěné verzi.
 • 31. 10. 2017 - finalizace souboru CRP pro rok 2018 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Formuláře