<< <  Únor 2018  > >>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

ODDĚLENÍ STRATEGIE A KVALITY

KANCELÁŘ

 • Zemědělská 1, 613 00 Brno
 • budova A, 2.NP, dv. č. N2013
 • Rektorát

KONTAKT

 • 545 13 5224
 • 545 13 5264
 • email: osk@mendelu.cz
 • web: osk.mendelu.cz

Centralizované rozvojové projekty pro rok 2018


Úspěšné projekty

Seznam úspěšných projektů, které budou vybrány k realizaci a zafinancovány MŠMT bude uveřejněn po 15. lednu 2018.


Podané projekty

Seznam podaných projektů za MENDELU:

 Seznam podaných projektů


Příprava

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

 • V rámci tohoto programu budou podporovány projekty cílené na následující aktivity:

a) nastavení a optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností;

b) přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství;

c) mezinárodní spolupráce VVŠ (mimo aktivity podporované z ukazatele D – Mezinárodní spolupráce, v rámci Rozpočtového okruhu IV: Mezinárodní spolupráce a ostatní);

d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost;

e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí;

f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol.

 • V rámci programu se univerzita může zapojit max. do tří rozvojových projektů, bez ohledu na to, zda bude koordinující VŠ nebo bude zapojena jako spoluřešitelská VŠ. Do tohoto limitu se nezapočítávají projekty, do nichž se zapojí nejméně 18 VVŠ.
 • Projekty zaměřené na realizaci výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. nebudou do soutěže zařazeny.

Harmonogram

 • 31. 8. 2017 - předložení záměrů CRP obsahujících stručnou anotaci projektu a identifikaci potenciálních partnerských VŠ elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 8. 9. 2017 - předložení záměru CRP obsahující podrobnější anotaci projektu, seznam zapojených VŠ a požadovanou výši dotace, elektronickou cestou na adresu osk@mendelu.cz.
 • 2. 10. 2017 - rozhodnutí o výběru projektů.
 • 13. 10. 2017 - zpracování kompletní projektové žádosti na příslušném formuláři a jeho odevzdání v elektronické a tištěné verzi.
 • 31. 10. 2017 - finalizace souboru CRP pro rok 2018 a jeho předání Odboru vysokých škol MŠMT ČR.

Formuláře